Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 17.08.2017

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Suomen Viljava Oy
Yhteystiedot: Viljatie 4, 21100 Naantali
Muut yhteystiedot: palaute@suomenviljava.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Nimi: Teija Toroska
Yhteystiedot: Laivakatu 3, 00150 Helsinki
Muut yhteystiedot: 0407421244, teija.toroska@suomenviljava.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Asiakassuhteiden hoitaminen

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Katuosoite
  • Postinumero
  • Postitoimipaikka
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

Kysytään tarpeellinen tieto edellisistä vaihtoehdoista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden henkilökohtainen ilmoitus.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on valvotusti vain henkilökunnan käytössä.

B. Sähköiset tiedot
Sähköiset tiedot säilytetään valvotussa ATK-verkossa olevalla palvelimella sijaitsevassa tietokannassa ja ne ovat vain määriteltyjen asianomaisten verkkokäyttäjien saatavilla.